Lokalmatdagene Trondheim 2016

25.10.2016

Under Fagdager for lokalmat og grønt reiseliv i Trondheim 1. - 3. november, kan du blant annet få med deg ettermiddagsseminaret "Økologisk i vinden" med Heidi Bjerkan fra DebioInfo med flere. 

Se hele programmet for denne dagen og resten av fagdagene her
Ettermiddagsseminaret starter 1. november kl 15.30-18.30 på Strinda vgs. Velkommen!