Tonnes gård, Helgeland. Foto: Debio

Åpent møte om økologisk landbruk og lokale ressurser

04.11.2016

Åpent møte om økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser

Se hele programmet her

Sted: Balke gård, Balkeveien 165, Dilling
Tid: Tirsdag 22. november kl 18.00 – 21.00 (middag serveres fra kl. 17.00)

Møteleder: Aina Bartmann

Velkommen til Østfold
v/Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud

Kort om Landbrukets ØKOLØFT
v/Aina Bartmann, prosjektleder

Hvorfor vi ønsker å satse på økt økologisk produksjon
- Per Skorge, generalsekretær Norges Bondelag
- Reidar Isebakke, fylkesleder Østfold Bonde og Småbrukarlag
 
Praktiske erfaringer fra inspirasjonsbøndene
Muligheter og utfordringer innen produksjon av grønnsaker og poteter
- ØKO-Rygge ved Per Boe Guren/Jens Edvard Kase

Økologisk kornproduksjon og bruk av gamle kornsorter
- Halfdan Lie Svalheim fra Kongsberg