Mat- og miljøveiledning på Haukeland sjukehus

Prosjektmedarbeider i vikariatstilling i DebioInfo

08.11.2016

En av våre medarbeidere går ut i foreldrepermisjon, og vi lyser derfor ut et vikariat som prosjektmedarbeider med administrative oppgaver knyttet til Matvalget. Vikariatet er for 2017.

Vi søker etter en person i 80-100 pst. stilling. Tiltredelse er ønskelig fra årsskiftet. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig i administrative oppgaver knyttet til planlegging, koordinering og utvikling av veiledningstjenesten til Matvalget. Engasjement for økologisk og bærekraftig mat må ligge til grunn. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Matvalget er et virksomhetsområde under DebioInfo. Matvalget er en veiledningstjeneste som bistår med implementering av økologisk mat og bærekraftige menyer i offentlige og private storhusholdninger. Gjennom et nettverk av mat- og miljøveiledere tilbyr Matvalget kurs og veiledning i forbindelse med omleggingsstrategier, menyplanlegging og anbudsprosesser. Matvalgets veiledere besitter variert og unik kompetanse, blant annet juridisk, kokkefaglig, ernæringsfaglig, kostøkonomisk, pedagogisk og agronomisk fagkunnskap.

Vi ønsker deg som

- har evnen til å skape og opprettholde gode relasjoner

- er selvstendig, strukturert og forstår kundens behov

- har gode analytiske evner

- har evnen til å vise integritet, være nøytral og upartisk

- jobber godt med dataverktøy og kan sette deg inn i bruken av nye
   systemer raskt

- har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Det er en fordel om du har erfaring fra prosjektstyring, og fortrinnsvis også erfaring fra matfaglige sammenhenger. Vi kan tilby en spennende og nyskapende jobb i et dynamisk og dagsaktuelt miljø. Lønn etter avtale.

 

Om arbeidsgiveren

DebioInfo er et underselskap i organisasjonen Debio. Totalt i Debio er vi 45 engasjerte medarbeidere, hvorav 5 jobber i DebioInfo, og alle gleder vi oss til å få en ny kollega. DebioInfo har som hovedoppgave å drive informasjonsvirksomhet og utviklingstiltak knyttet til Debios arbeidsområder og merkeordninger. DebioInfo har kontorer på Gartneriet på Bygdøy Kongsgård i Oslo, og Debios hovedkontor og sertifiseringsenhet ligger på Bjørkelangen. Begge steder kan tilby en åpen og raus kultur hvor det er rom for å være seg selv og skape utvikling.