Praktiske veiledere til regelverk

Under finner du praktiske veiledere til økologiregelverket. Formålet er å tilrettelegge for at oppfølging i forbindelse med regelverk, revisjon og godkjenning er mest mulig brukervennlig og tilgjengelig. 
 

Temaark 1: Næringstilgang og gjødsel

Temaark 2: Plantevern og ugrasregulering

Temaark 3: Plantevern: skadedyr og plantesykdommer

Temaark 4: Økologisk såvare/formeringsmateriale

Temaark 5: Parallellproduksjon, plante

Temaark 6: Parallellproduksjon, husdyr

Temaark 7: Grønngjødsling

 

Veiledere til økologiregelverket er en del av Landbrukets ØKOLØFT, et samarbeidsprosjekt som skal bidra til å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge gjennom inspirasjonsløft, kunnskapsformidling og rekruttering. 

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges BondelagNorsk Bonde- og SmåbrukarlagDebioDebioInfoØkologiske foregangsfylkerNorsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.