Matvalget - veiledningstjeneste for storhusholdninger

DebioInfo, ved Matvalget, veileder storhusholdninger til en mer bærekraftig meny.

Matvalget tilbyr og koordinerer kurs og veiledning i økologiske og bærekraftige menyer i storhusholdninger. Dette arbeidet ble fra 1.mars i 2015 overført fra satsningen ”Foregangsfylker” i regi av fylkesmannsembetene i Oslo, Akershus og Østfold gjennom prosjektet ØQ, www.øq.no. ØQ driver fortsatt med tilrettelegging for økt forbruk av økologisk mat, men den utøvende veiledningstjenesten driver DebioInfo på oppdrag. Satsningen er finansiert over jordbruksavtalen. Blant tjenestene til Matvalget er utvikling av veiledningsmateriell, seminarer, gratis førsteråd for matansvarlige og kantinepersonell, studie- og inspirasjonsturer med mer. Matvalget har et nettverk med mat- og miljøveiledere som avholder kurs/seminarer og sørger for annen oppfølging.

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Marte von Krogh: marte.v.krogh@debio.no, tlf: 944 25 979

Generelle henvendelser: matvalget@debioinfo.no