Prosjekter

DebioInfo er involvert i flere prosjekter, bl.a. ØkoUka, Landbrukets ØKOLØFT,  samt i prosjekter sammen med markedsaktører hvor formålet er å fremme Debios merkeordninger. Eksempel på andre prosjekter er:

 

Samordning av Stiftelsen Miljøfyrtårns bransjekrav for økologisk mat og Debios bronsemerkekrav
Stiftelsen Miljøfyrtårn setter også krav til andeler med økologisk mat i sine bransjekrav (”skal-krav” for SFO’er og barnehager, og ”bør-krav” til en rekke andre bransjer). DebioInfo og Stiftelsen Miljøfyrtårn har utviklet felles regelverk for beregning av andeler med økologisk mat, og utvikler systemer for felles rapporteringsrutiner fra godkjente virksomheter. 

Velkommen til frokostseminar
DebioInfo inviterer serveringssteder og markedsaktører til gratis økologisk frokost, mens man får høre om hvordan økologiske produkter kan inngå i mattilbud. Et av innleggene er viet suksesshistorie fra hvordan en restaurant, en institusjon e.a. har lykkes med bruk av økologisk mat, og hva det betyr for deres mat- og miljøprofilering. Frokostseminarer avholdes rundt i landet.  Er du interessert i få høre om et arrangement kan legges til ditt område, tar du kontakt med DebioInfo for å høre om muligheter.