Om Debioinfo

DebioInfo ble stiftet i mars 2015. Selskapet er et non-profit selskap, heleid av Debio som også er et non-profit selskap.

Hensikten med stiftelsen av DebioInfo er å skape et organisatorisk skille mellom Debios kontrollvirksomhet og informasjons- og veiledningsarbeidet som er lagt til DebioInfo. DebioInfo fremmer økologisk og bærekraftig produksjon, omsetning og forbruk gjennom Debios merkeordninger.